Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI varsa www.jumpleathletics.com İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği Ürün ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Sözleşme konusu ürün, en geç 3 (üç) iş günü içerisinde (aynı sipariş içinde kampanyalı Ürün’ler var ise kampanyanın sona ermesi beklenir ve sonrasında en geç 3 (üç) iş günü içinde) kargo firmasına teslim edilir. Ardından mesafeye bağlı olmak üzere normal şartlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu merkezi Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. adresinde bulunan 0850 210 25 25 telefon numarasından ulaşılabilen Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. (“Aras Kargo”) firması tarafından teslim edilir.  Ancak her halde teslimat süresi 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacaktır. SATICI sattığı ürünleri KARGO firması aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir.

Teslim anında ALICI’nın veya yetkilendirdiği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması halinde veya Ürün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından ve genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden SATICI sorumlu değildir.

ALICI, Ürün’ü teslim aldığında derhal kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün’ü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumlu olmayacaktır.

Haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Hizmeti tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde SATICI, açık ve anlaşılabilir bir şekilde TÜKETİCİ’yi bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir.

SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ

TÜKETİCİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz.

Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malın SATICI’nın ürün iade adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye Aras Kargo firmasının yetkili şubeleri ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın SATICI’nın anlaşmalı olduğu Aras Kargo firması aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, TÜKETİCİ iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.  

Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;

  1. İçerenköy Mah. Küçükbakkalköy Yolu Cad. Dr. Mahmut Bey Apt. Blok No: 66 İç Kapı No: 14 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak, veya
  2. bir sürekli veri taşıyıcısı ile destek@jumpleathletichs.com e-posta adresine gönderilecek İletişim formu aracılığıyla

14 (on dört) gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.

 

TÜKETİCİ, cayma hakkını kullanırken;

  1. TÜKETİCİ’ye veya TÜKETİCİ’nin teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını,
  2. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde

SATICI tarafından belirlenen iade adresine Sürat Kargo firması ile SATICI’ya gönderecektir.

 

TÜKETİCİ, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

 

TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedelinin TÜKETİCİ’nin banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde TÜKETİCİ tarafından SATICI’nın belirlediği Aras Kargo firması aracılığıyla SATICI’nın belirtmiş olduğu adrese masraflar SATICI’ya ait olmak üzere gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır. TÜKETİCİ bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder. Malın SATICI tarafından belirlenen Sürat Kargo firması ile gönderilmemesi durumunda oluşabilecek masraf, kayıp ve hasarlardan SATICI sorumlu değildir.

Aşağıdaki mal veya hizmetlerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;

b) çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;

c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar;

d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;

e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;

f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;

g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar;

h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti;

ı) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar;

i) tüketici onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler; ve

j) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

 

DİĞER

ALICI’nın Sipariş konusu Ürün’ün ödemesini kısmen veya tamamen kazanmış olduğu ve internet sitesinde geçerli herhangi bir ödül/hediye puanıyla yapması durumunda, cayma hakkını kullanması veya iade koşulları saklı kalmak kaydıyla Ürün’ü iade etmesi halinde, Ürün bedelinin ödül/hediye puanıyla ödenen kısmı ALICI’ya ödül/hediye puanı olarak iade edilebilir.

ALICI’nın Siparişi kapsamında ek bir ödül/hediye puanı kazandığı durumlarda, ALICI cayma hakkını kullanır veya iade koşulları saklı kalmak kaydıyla Ürün’ü iade ederse, SATICI tarafından ALICI’nın kazanmış olduğu bu ödül/hediye puanları ALICI’dan geri alınır.

ALICI Sipariş kapsamında kazandığı ek ödül/hediye puanlarını kullanır ve bu süre zarfında ALICI cayma hakkını kullanacak veya iade koşulları saklı kalmak kaydıyla Ürün’ü iade edecek olursa, ALICI’nın bakiyesi bulunması halinde ilgili bakiyelerinden ödül/hediye puanları mahsup edilir, bakiyenin bulunmadığı hallerde ise SATICI iade edeceği nakit bedelden bu puanları mahsup edebilir.

  • www.jumpleathletics.com üzerinden satın alınan ürünler sadece www.jumpleathletics.com’un işbu ön bilgilendirme metninde belirtilen adresine iade edilebilir; mağazalarımızda iade kabul edilmez ancak siparişinize eş değer ürünler ile değişim yapabilirsiniz. Değişim yapamadığınız durumlarda size tüm mağazalarda geçerli olan (online mağazalar hariç) iadeniz tutarında “iade çeki” verilmektedir.
  • www.jumpleathletics.com üzerinden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine Ürün gönderimi yapılmaktadır.

Tüketicilerimiz talep ve şikayetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilirler ve haklı talep-şikayetlerini karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.