KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜYE AYDINLATMA METNİ
Serkan Aksoy Jumple E-ticaret (“Jumple”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu doğrultuda, işbu aydınlatma metnini jumpleathletics.com internet sitemize (“Site”) kayıt esnasında bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız.
Metin içerisinde yer verilen “Kişisel Veri” ifadesi, KVKK’da da tanımlandığı üzere “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir.
 
A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Siteye kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi kapsamında bizimle paylaşacağınız e-posta adresiniz, kullanıcı adınız ve şifrenizden oluşan kişisel verilerinizi, üyeliğinizin oluşturulması, Site üzerindeki hizmetlerden yararlanabilmeniz, hesap güvenliğinizin sağlanması ve üyeliğiniz ile ilgili sınırlı olmak sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.
Ayrıca hesabım bölümünde yer alan ilgili alanlar aracılığıyla bizimle paylaşacağınız adınız, soyadınız, fatura adresiniz ve teslimat adresinizden oluşan kişisel verileriniz, satın almak istediğiniz ürünlerin sizlere teslim edilmesi ve satış işlemine ilişkin fatura düzenlenebilmesi amaçlarıyla;
• KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve 
• KVKK madde 5 (2) (ç) uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilecektir.
Ayrıca sitemizde çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi Siteyi operasyonel olarak yönetebilmek, Sitenin herhangi bir bölümünü veya içeriğini görüntüleyip görüntülemediğiniz saptamak ve bu doğrultuda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla KVKK madde 5 (2) (f) uyarınca, veri sorumlusunun meşru menfaatleri uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.
 
B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR
A bölümünde detayları belirtilen kişisel verileriniz ile çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz veri saklama hizmeti alınması amacıyla, yurt içinde yerleşik hizmet sağlayıcımız ile KVKK madde 5 (2) (f) uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri uyarınca paylaşılabilecektir.
 
 
C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA METODU
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygulamaya kayıt işleminiz ve profilinizi güncellemeniz esnasında elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.
 
D. HAKLARINIZ
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca
(i) Yazılı olarak İçerenköy Mah. Küçükbakkalköy Yolu Cad. Dr. Mahmut Bey Apt. Blok No: 66 İç Kapı No: 14 Ataşehir / İstanbul adresine,
(ii) destek@jumpleathletics.com adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, elektronik posta yoluyla,
(iii) serkan.aksoy.4@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.
Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Saygılarımızla,
Serkan Aksoy Jumple E-ticaret