Şartlar ve Koşullar
 
İşbu Şartlar ve Koşullar sizinle İçerenköy Mah. Küçükbakkalköy Yolu Cad. Dr. Mahmut Bey Apt. Blok No: 66 İç Kapı No: 14 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim Serkan Aksoy Jumple E-Ticaret (“Jumple”) ile www.jumpleathletics.com internet sitesi (“Site”) üyeleri ve Site üzerinden alışveriş yapan müşteriler (“Müşteriler”) (Müşteriler ve Üyeler işbu metinde hep birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.
Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Şartlar ve Koşullarda belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. 
Kullanıcılar, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Şartlar ve Koşullar’ın tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.
Jumple, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Şartlar ve Koşullar uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak ve Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay almak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 
1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
1.1. Jumple, Site’ye üye olan ve olmayan herkesin kullanımına açık bir sitedir. 
1.2. Kullanıcı, Site’yi kullanımında, Şartlar ve Koşullar’da yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.3. Kullanıcı, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Jumple’ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. 
1.4. Kullanıcı, işbu Şartlar ve Koşullar ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Jumple’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Jumple, Kullanıcı’nın Şartlar ve Koşullar’a aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkını haizdir.
1.5. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
1.6. Jumple ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Jumple tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Jumple sorumlu tutulamaz.   
1.7. Jumple ya da Kullanıcı’nın kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü koşullara tabi olarak Jumple tarafından tutulabilecektir; ancak Jumple söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Kullanıcı’nın kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Söz konusu hak, aşağıda madde 5 hükümleri uyarınca kullanılabilecektir.
1.8. Kullanıcı, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Jumple’ın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.      
1.9. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcı’ya aittir.
1.10. Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Jumple’ın izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. 
1.11. Kullanıcı, Jumple’ın Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Kullanıcı, Jumple’ın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.
1.12. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Jumple’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
1.13. Kullanıcı, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.
2. Jumple’ın Hak ve Yükümlülükleri
2.1. Aşağıda belirtilen durumlarda, Jumple’ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Kullanıcı’nın kullanımını durdurma, ilgili Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Şartlar ve Koşullar’ı tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:
(a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;
(b) Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
(c) Üyelere ve Kullanıcılara, Jumple tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan ilgili Üye ve Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde, Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üye ve Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir;
(d) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
(e) Kullanıcının, Jumple kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Jumple’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Jumple tarafından tespit edilmesi durumunda;
(f) Kullanıcı’nın, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Şartlar ve Koşullar’da yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.
2.2. Jumple, Site’nin kullanımı süresince işbu Şartlar ve Koşullar’da belirtilen şartlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kullanıcı Aydınlatma Metni’ne ve Site’de yer alan Gizlilik Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Jumple, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.
2.3.  Bununla birlikte Jumple, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, Şartlar ve Koşullar’ın üçüncü kişilere devrine engel değildir. 
Site’mizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Kullanıcıların ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Kullanıcıların alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır.
Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen Site’de yer alan Çerez Politikası’nı inceleyiniz. 
2.4. Ayrıca Kullanıcı, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili iş ortağı olan finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır. 
2.5. Jumple, Kullanıcı’nın Şartlar ve Koşullar konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve; Kullanıcı’nın paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. 
3. Şartlar ve Koşullar’ın Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük
3.1. Kullanıcılar, kayıt işlemlerini tamamlayarak e-posta adresini onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Şartlar ve Koşullar’a uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Şartlar ve Koşullar, üyeliğin sona ermesi ile veya Şartlar ve Koşullar’da sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 
3.2. Üye, Jumple’ın gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Şartlar ve Koşullar’ı feshedebileceğini peşinen kabul eder.
3.3. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından destek@jumpleathletics.com e-posta adresine e-posta göndererek yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir. 
Aynı zamanda bir üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan “Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız” ifadesine tıklayarak üyelikten her zaman ayrılabilir.
3.4. Jumple taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Şartlar ve Koşullar’da tek taraflı değişiklikler yapabilir. Jumple’ın, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Jumple, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay alınması sağlanacaktır. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır. 
3.5. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Kullanıcı, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
3.6. Kullanıcı, Jumple’ın Şartlar ve Koşullar’ı üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Şartlar ve Koşullar ile, Borçlar Kanunu’nun 205’inci maddesi uyarınca Şartlar ve Koşullar’ın devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4. Genel Hükümler
4.1. İşbu Şartlar ve Koşullar’ın geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Şartlar ve Koşullar’dan kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 
4.2. Kullanıcı’nın Jumple’a bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Şartlar ve Koşullar ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.
4.3. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
4.4. Kullanıcı’nın kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Jumple tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. 
Kullanıcı, işbu Şartlar ve Koşullar’da yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.