KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
Serkan Aksoy Jumple E-ticaret (“Jumple”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu doğrultuda, işbu aydınlatma metnini jumpleathletics.com internet sitemize (“Site”) kayıt esnasında bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız.
Metin içerisinde yer verilen “Kişisel Veri” ifadesi, KVKK’da da tanımlandığı üzere “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir.
 
A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Site üzerinden ürün satın almanız kapsamında bizimle paylaşacağınız;
• Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve şahıs şirketi olmanız halinde firma adınız ve firmanıza ilişkin vergi kimlik bilgileriniz, satın aldığınız ürünlere ilişkin fatura düzenlenebilmesi amaçlarıyla; KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve KVKK madde 5 (2) (ç) uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;
• Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, telefon numaranız ve teslimat adresi bilgileriniz, satın almış olduğunuz ürünlerin size teslim edilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;
• Kart üzerinde yer alan ad, soyadı, kredi kartı numarası, CVV2 kodu ve kart son kullanım tarihi bilgileriniz, ödemenin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere, KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
Kredi kartı bilgilerinizin hiçbir şekilde Jumple tarafından görüntülenmediği ve işlenmediği, yalnızca ödeme hizmeti sağlayan aracı firma tarafından işlendiğini hatırlatmak isteriz.
 
B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR
A bölümünde detayları belirtilen kişisel verilerinizden adınız, soyadınız, teslimat adresiniz, telefon numaranız ve T.C. kimlik numaranız, satın aldığınız ürünlerin size teslim edilebilmesi amacıyla, yurt içinde yerleşik kargo hizmet sağlayıcımız ile KVKK madde 5 (2) (f) uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri uyarınca paylaşılabilecektir.
Yine A bölümünde detayları belirtilen kişisel verilerinizden adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve şahıs şirketi olmanız halinde firma adınız ve firmanıza ilişkin vergi kimlik bilgileriniz e-arşiv fatura düzenlenebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile KVKK madde 5 (2) (ç) uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak paylaşılabilecektir.
Kart üzerinde yer alan ad, soyadı, kredi kartı numarası, CVV2 kodu ve kart son kullanım tarihi bilgileriniz, ödemenin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere, KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak ödeme hizmeti sağlayan aracı firmaya aktarılmaktadır.
 
C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA METODU
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ürün satın alımı esnasında Site’de yer alan formlar aracılığıyla bizlere ilettiğiniz bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.
 
D. HAKLARINIZ
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca
(i) Yazılı olarak İçerenköy Mah. Küçükbakkalköy Yolu Cad. Dr. Mahmut Bey Apt. Blok No: 66 İç Kapı No: 14 Ataşehir / İstanbul adresine,
(ii) destek@jumpleathletics.com adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, elektronik posta yoluyla,
(iii) serkan.aksoy.4@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.
Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Saygılarımızla,
Serkan Aksoy Jumple E-ticaret